Tanodai hirlemény 1845-1846

(OSKOLAI PROGRAMM) A'PESTI . ■ W PROT. ÜT. VÁROS - ESPERISS. 6YÜLEKIZET ÖSSZES TAMTÉZETEIRÖl A’ \1ÍU FÉLÉVI WILVÁXOS VIZSGÁLATOK ALKALMAKOR. yv **. %**-\* ' >’" * '/t r * .**■,.*. * * * * * .* i '-V .* * V* i* 4P «A KIADJA AZ OKTATÓI KAR NEVÉBEN e AZ IGAZGATÓ.­E’ tauhirlemény a’ tanoda hivatalos körén belől ingyen osztogattalik ki. Külömben pedig kapható 6 p. xron az igazgatónál jövőben kiadandó uj tanhirlemények költségeinek fedezése javára. N YOMATOTT PESTIEM , TRATflVER ’S KAROLYI INTEZETEBEN (úbi ütsz* 453. szAm.) fl Sí 1*4% TANÉT! TáiiBál HIRLKHtif

Next

/
Oldalképek
Tartalom