1905, 1913, 1938 - Emléklapok a Budapesti Evangélikus Gimnázium 1913. évben érettségit tett növendékei 25 éves - jubiláris - találkozójára (Budapest, 1938)

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUMBAN, AZ 1905.-1906. TANÉVBEN, AZ I. OSZTÁLYOS TANULÓK NÉVSORA: l/a. OSZTÁLY: 1. Auer Ödön 2. Balog Imre 3. Binder Pál 4. Birnbaum Laios 5. K. Bíró Jenő 6. Bohuska Artúr 7. Bors László 8. Brózik Gyula 9. Bunge Rezső 10. Büchler Andor 11. Dráskóczy László 12. Eiser Tivadar 13. Farkas Aurél 14. Fisch Gyula 15. Franki Dezső 16. Friedmann Henry 17. Frühwirth Vilmos 18. Gábor Tibor 19. Gerő László Zoltán 20. Gerő Mihály 21. Hajós Antal 22. Halász Ferenc 23. Herczel Pál 24. Hofmann Jenő 25. Horváth György 26. Inczédi Gábor 27. Katona Zsiga 28. Kiss Ernő 29. Lukács Antal 30. Malonyay János 31. Márkus Ervin 32. Marschalkó Béla 33. Mozgay István 34. Nagy Sándor 35. Olchváry László 36. Oravecz Pál 37. Planer Zoltán 38. Reith Henrik 39. Révai Aladár 40. Rohoska István 41. Roth Tibor 42. Rothauser István 43. Rozgonyi István 44. Saxlehner Tibor 45. Schmidt Nándor 46. Schossberger V. br. 47. Seiden József 48. Szalai Miklós 49. Székely Jenő 50. Szilasi Vilmos 51. Szirányi János 52. Szlovák Lajos 53. Sztanek Jenő 54. Thaly Ferenc 55. Tornyos Zoárd 56. H. Tóth László 57. Újhelyi Ernő 58. Varga György 59. Veres György 60. Viczián Antal 61. Weingruber László 62. Wolfinger Frigyes 63. Zoglauer Vilmos Évközben kimaradt: 64. Berde Béla 65. Nyáry Gyula gr. 66. Pfeifer István Magántanuló: 67. Kraus Miroszláv l/b. OSZTÁLY: 1. Bállá Szigfrid 2. Balog Ernő 3. Balogh László 4. Barakonyi Ferenc 5. Benedikt Pál 6. Benke Balázs 7. Bereczky Vilmos 8. Blancz Pál 9. Bloch Imre 10. Bloch Sándor 11. Bodó Richárd 12. Bokor Pál 13. Budinszky László 14. Dirner István 15. Eisele Tibor 16. Fischer Ferenc 17. Freiwirth László 18. Grellneth Ede 19. Grossmann Valter 20. Haitsch Géza 21. Harsányi Gábor 22. Heckenast Gusztáv 23. Hofbauer György 24. Holczmann Gyula 25. Hölzel Pál 26. Jármay Pál 27. Keller József 28. Kis Jenő 29. Kramer Adolf 30. Krepuska János 31. Kutscher Imre 32. Liebmann István 33. Lövi Géza 34. Madarász Ottó 35. Maurer István 36. Marschalkó Kálmán 37. Mika Sándor 38. Novelly Pál 39. Obstgarten Gyula 40. Parlagi Béla 41. Paunz Imre 42. Perényi László 43. Perl György 44. Petrovics Miklós 45. Pozsonyi Andor 46. Prinner István 47. Rabinovszky Pál 48. Reitzer Ernő 49. Rupchich Tibor 50. Schlesinger Andor 51. Schmidt Bódog 52. Scholtz Andor 53. Schuber László 54. Steirer Dezső 55. Stettner László 56. Strasser Pál 57. Szeitz László 58. Székely Ernő 59. Surány Gusztáv 60. Vanczák János 61. Várady Aladár 62. Zala Pál 63. Zirner Ákos Magántanulók: 64. Ellbogen Henrik 65. Glücksthal Andor 66. Schwarz György Évközben kimaradt: 67. Pályi Lajos 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom