Bruckner Győző: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának multja az eperjesi ősi kollégium tükrében. Miskolc [é. n.]

A TISZAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI JOGAKADÉMIÁJÁNAK MÚLTJA AZ EPERJESI ŐSI KOLLÉGIUM TÜKRÉBEN IRTA.* 7 Dr. BRUCKNER GYÓZÖ NYOMATOTT LUDVIG ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN MISKOLC, RÁKÖCZI-U. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom