Túróczy Zoltán: A győri evangélikus templom másfélszázados jubileuma 1785-1935. Győr 1936.

Jubileumi áldozat

70 Béláné, Pintér Ilus és Pintér Lajos édesanyjuk halálának évfor­dulója alkalmából, Póczy Mihály és Etel. 33.— P: Sárváry Ferenc. 30.— P: Barcza Géza, Berger Kornélia, Borsody János, Hor­váth Ferencné és csal., Horváth Zsuzsanna, Macher Elek, Poór Ferencné, N. N. első tanítónői fizetéséből, Schmickl Gizella és Herczeg Erzsébet, N. N. (St. I.) 25.60 P: Özv. Guóth Istvánné. 25.— P: Elemi népiskola növendékei, özv. Horváth Sándorné Tokaj, özv. Ihász Mihályné, özv. Németh Lajosné, Vörös Imre és neje, özv. Zwikl Endréné Kispest. 20.40 P: Buti József. 20.— P: Benedek Vince, Bernáth György, Borsody László Őrimagyarósd, Böröczky Antalné, Döbrössy Károlyné, Erdélyi Sándor Öttevény, id. Éger Károly, Farkas Antal, Gindlstrasser Já­nosné, öv. Halbritter Ferencné, Horváth György és József, Horváth István, Kicska Sándor, Korpáczi Rezsőné, özv. Kováts Lászlóné, Macher Mihály, Matkovits Erna, Molnár István Sobor, N. N. ko­szorúmegváltás címén, N. N., özv. id. Németh Istvánné, Paár Ist­ván, dr. Pazár Géza és Feld Edit esk. alkalmából, Rontó Ferencné, Schricker Mihály, Szabó Sándor és József, özv. Szalay Sándorné, Szántó Gábor. 16.80 P: Kecskés János. 16.— P: Édler Lajosné és Völker Ilona, Bálint Istvánné. 15.— P: Bors Lajos, Goldsand Camilló, Hergovits Péterné, Kürtös Jánosné, Mészáros Gézáné, Mózes Iniréné, özv. Nemes Fe­rencné, Schneider Jenő, Schöck Ágoston, Szigethi Gyula. N. N. 14.— P, Szalay János 13.85 P, Nádorvárosi hívő 12.— P, Névtelen 12.— P, Székesfehérvári 2. vdd. tábori lelkészete 11.88 P, dr. Szloboda István 11 P. 10.— P: Ágoston Eszter, Ágh Sándorné, Barabás Jánosné, Bánkúty Ernő dr., Bárány Pál, Beke András, özv. Bodor Sán­dorné, özv. Bozsóky Lajosné, Böröczky Vilmos, özv. Buchler Lu­kácsné, Czapit Istvánné, Dabasy Tibor, dr. Dorner Emil, Egyed Géza, Éger Dénes, ifj. Éger Károly, Finta Mihály és neje, Firigla Jenőné, Gácsig András, Gritsch János, Grün Gyula, Gyarmathy Kálmán, Gyarmathy László, Győrujvárosi gazdaifjak, Hauzer Györgyné, özv. Herczeg Zoltánné, Horváth István, Horváth János, Horváth Kálmán, Horváth Róza, dr. Hőfer Andor, Hőfer Lujza, Inotai János, Jankó Ignác, + Káldy Istvánné emlékére hozátart., özv. Kern Ferencné, Kovács Gézáné, özv. Kovács Gézáné, Kovács Mihály, id. Kozma Kálmán, Körmendy Jánosné, Körmendy Lajos, László Pál, Limpacher Péter, Limpár György, ifj. Lim­pár György, Macher András, Macher Sándor, özv. Melber Jó­zsefné, Mendel Imre, Mendel Zsuzsánna, Mészáros József Ötte­vény, Mészáros Sándor Öttevény, Molnár Sándor és neje, Mórich Károly, N. N, N. N, N. N, N. N, N. N; N. N, Nagy Dénes, Nagy Márton, Nádorvárosi hivő, Nádorvárosi hivő, Ná-

Next

/
Oldalképek
Tartalom