Sztehlo Kornél: A Budai Ág. Hitv. Evangélikus Egyház története 1821-1918. Budapest 1918.

A BUDAI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1821-1918 IRTA: SZTEHLO KORNÉL M. KIR. ÜDV ARI TANÁCSOS EZEN KÖNYVECSKE TISZTA BEVÉTELEI A SZEGÉNY KONFIRMANDUSOK ALAPJA JAVÁRA SZOLGÁLNAK ÁRA 2 PENGŐ 50 FILLÉR KIADJA A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG

Next

/
Oldalképek
Tartalom