Mikulik József: A Gömöri Ág. Hitv. Evang. Esperesség története 1520-1740. Pozsony 1917. (Magyar Protestáns Történelmi Emlékek 2.)

MAGYAR PROTESTÁNS TÖRTÉNELMI EMLÉKEK SZERKESZTI ES KIADJA KOVÁCS SÁNDOR THEOL. AKAD. TANÁR POZSONYBAN. II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom