Eöttevényi Nagy Olivér: A Győr Szab. Kir. Városi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházközség története keletkezésétől 1904. december 31-ig. Győr 1905.

A GYŐR SZAB. KIR. VÁROSI ÁG. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE KELETKEZÉSÉTŐL 1904. DECEMBER 31-IG. IRTA DR. EÖTTEVÉNYI NAGY OLIVÉR ÜGYVÉD, EGYETEMI MAGÁNTANÁR, A TIS/AI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET EPERJESI JOGAKADÉMIÁJÁNAK NYILVÁNOS RENDES TANÁRA. GYŐR. 1905. KIADJA A GYŐRI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKÖZSÉG.

Next

/
Oldalképek
Tartalom