Zelenka Pál: A Magyarhoni Egyet. Ev. Egyházi Gyámintézet multja és jelene. Miskolc 1885.

A MAGYARHONI MÚLTJA ÉS JELENE. TÖRTÉNETI ADATOK, M ELVEKET A 24-ik ÉVI KÖZGYŰLÉS RENDELETE FOLYTÁN ÖSSZESZEDETT ÉS A NEGYEDSZÁZADOS JUBILEUM EMLÉKÉRE KIADOTT ZELENKA PÁL e. c. e. gy. jegyző. Jubiláris kiadvány a Leopoldianum javára. ELSŐ KÖTET. MISKOLCZ, FORSTER REZSŐ KÖNYVNYOMDÁJA 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalom