Zelenka Pál: Emléklapok a Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Anyaszentegyház évszázados életkönyvéből (Miskolc, 1888)

EMLÉKLAPOK A MISKOLCZI ÁG. HITV. EV. ANYAEGYHÁZ ÉVSZÁZADOS ÉLETKÖNYVÉBÖL. AZ EGYHÁZ MEGALAKULÁSÁBA ÉS SZÁZ ÉV ÓTA FOLYTATOTT ÉLETÉBE VALÓ KEGYELETES VISSZAEMLÉKEZÉSSEL ' ÖSSZESZEDTE, A SZÁZADOS ÉVFORDULÓ ÜNNEPÉLYES ALKALMÁRA ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ÉS A JUBILÁRIS SZÁZAS BIZOTTSÁG HATÁROZATÁBÓL KÖZ EU5BOCSÁTOTTA ZELENKA PÁL, lelkész. Ara i frt 20 kr, a jubiláris alap javára. MISKOLCZ FOBSTER HEZSŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1883.

Next

/
Oldalképek
Tartalom