Breznyik János: A Selmecbányai Ágost. Hitv. Evang. Egyház és lyceum története 16. sz. (Selmecbánya, 1883)

Harmadik fejezet: - Egyházi viszonyok 1528-1600-ig

haben nun bei zwölf Jahr lang einen Gottes­fürchtige 11 gelerteu Mann, genannt Ulrich Kam­merknecht von Bruchsol zu einem pfarherrn und seel­sorger gehabt, er uns auch das liebe Wort Gottes, neben grossen Gefahr und Verfolgung, dass wir ihm schwerlich genug erhalten haben, den heiligen Propheten, Apostel und aller reinen leer und der Kirchengottesleer gemäss lauter uud rein fürgetragen und geleret hat. Nun aber wird er von seinem Herrn Graf Philippsen zu Hanau, der ihn in seinen Studien zuvor verlegen und unterhal­ten, abgefordert, st-b. Kérik a császárt, eszközölné ki a gróf­nál, hogy öt ne bántsa; Németországban könnyebben lehet papot találni, mint Magyarországban. Miksa írt is a grófnak ; mely levelet Bosenauer a besztercebányai ev. gyuinasium 18 7 7/ 8 - i k tanévi Értesítőjében 58-ik lapon közöl, hol egyebek közt ez áll: „Wir ersuchen dich dem­nach ganz gnädiglich gesinnend und begehrend, d u wollest angeregte von der Schern nitz, als welche gar an dem Erbfeind gesessen und dergleichen taugliche gute Leut dorthin nicht allweg bekommen kön nten, desselben ihres Pfarrers und S e e 1­sorgersbei diesen gefährlichenZeiten nicht berauben, sondern vielmehr allerdings a 11­d 0 r t verbleiben und wie bisher der ganzen christlichen Gemein zu s 0 11 d e r m Trost und E r q u i k u 11 g, auch Ausbreitung und Erweite­rung des heiligsten Wortes Gottes vor s ein und dienen lassen." Május 7-én a városi tanács maga is fordult a grófhoz, ismételve kérelmét; s azt irván neki, hogy Cubiculariust nem hittak, véletlenül maga jött Selmecre, prédikált, megtetszett nekik, s ott tartóztatták; úgy veszik mintha Isten maga küldötte volna sz. evangyeliomának hirdetésére és szilárdítására; oly lelkes papra még mindig van szükségük, hagyja tovább is nálok; — de, mint látszik, eredménytelenül. Cubicularius talán maga sem akart visszajönni. A szá­mára készített elbocsátó levelet közölbí — mutatványul, mily szellemben szokott a csupa világiakból álló tanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom