Rosenauer Károly: A Beszterczebányai Á. H. Ev. Gymnasium története. Besztercebánya 1876.

A BESZTERCZEBÁNYAI Á. H. EV. GYMNASIUM TÖRTÉNETE. MEGJELENT EZEN INTÉZETNEK 1874—75. ÉS 1875—70. ÉVI ÉRTESÍT VÉNYEIBEN. IRTA: ROSENAUER KÁROLY. BESZTERCZEBÁNYÁN, .MAC,HOLD FÜLÖP NYOM DÁ.Í ÁlíÓL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom