Wladár Miksa: A sziráki ág. hitvallású evangélikus anyaegyház története. Budapest 1888.

A SZTRÁKI ÁG. III TV. EV. ANYAEGYHÁZ TÖRTÉNETE V íilL TELEKY-RÓTH JOHANNA ÁLTAL ÉPÍTETT SZTRÁKI EV. TEMPLOM SZÁZ ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK 1888. OKTÓBER 28-1 KI MEGÜNNEPLÉSE ALKALMÁRÓL IRTA WLADÁR MIKSA SZIRÁKI F.VANG. LELKÉSZ A tiszta jövedelem a sziráki evang. templom javítására iordíttatik. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalom