Baldauf Gusztáv: A pécsi ág. hitv. ev. egyházközség története. Pécs 1926.

A PÉCSI ÁG. HIT V. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE KELETKEZÉSÉTŐL — 1917-IG. IRTA: BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. PÉCS, 1926. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom