Bienik János: A legéndi ág. hitv. evang. egyház története. Balassagyarmat 1917.

A legéridi ág. hitv. evang. egyház története. A reformáció 400 éves jubileuma emlékére 1517—1917. „Erős vár a mi Istenünk" Összeállította: BIENIK JÁNOS ev. leikész. Kiadta: Dr. CSENGEY GYULA egyházfelügyelő, saját költségén. E füzet megtartása 2 koronára kötelezi az illetőt, jöve­delme tisztán a templomalapot gyarapítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom