Homola István: A kassai Malom–utcai evangélikus templom. Kassa 1927.

IRTA: HOMOLA ISTVÁN KASSAI EVANG. LELKÉSZ NYOMATOTT A .OLOBUS* KÖNYVNYOMDA, LAPKIADÓ ÉS IRODALMI R.-T.-NÁL KOSlCÉN. - 1927. A KASSAI MALOM -UCCAI EffANGELIKUS TEMPLOM

Next

/
Oldalképek
Tartalom