Gömöry János: A kassai ág. hitv. ev. egyház keletkezésének vázlatos története. Kassa 1935.

*r $ A kassai ág. hitv. ev. egyház keletkezésének vázlatos története. Irta és felolvasta 1934. október hó 31-én, a kassai Ev. Diakonissza Nőegylet vallásos estjén: GÖMÖBY JÁNOS. KOSlCE, .SZENT ERZSÉBET NYOMDA R.-T. 1935—2314 ff i ffii

Next

/
Oldalképek
Tartalom