Révész Sándor: A bezi–enesei egyesült ágost. hitv. evang. keresztyén egyházközség története. Győr : Gross ny., 1908.

A BEZI-ENESEI EGYESÜLT ÁGOST. HITV. EVANG. KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE keletkezésétől 1907. december 31-& Irta: RÉVÉSZ SÁNDOR bezi-enesei ev. lelkész. ® Az 1907. évi május hó 11-én tartott püspöki egyházlátogatás és az ugyanazon évi julius 21-én tartott harangszentelés emlékére kiadta a bezi-enesei ág. hitv. ev. egyházközség. GYŐR, 1908. QROSS QUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom