Hajdu Lajos: A besztercebányai ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség rövid története. Besztercebánya, 1918.

A beszterczebányai ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség » rövid története. A reformáczió ¥00 éves évfordulójának emlékünnepére összeállította MRJDU LRJOS «V. lelkész. ÁRA 3 KORONA. BESZTERCEBÁNYA, NYOMATOTT .HUNGÁRIA. KÖNYVNYOMDÁBAN 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalom