Schmidt K. J. – Markusowszky Sámuel – Ebner Gusztáv – Freuszmuth Frigyes: A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközösség története II. rész (Pozsony, 1906)

A POZSONYI ÁG. HITV EVANG. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE KÉT RÉSZBEN. II. RÉSZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom