Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközösség története I. rész (Pozsony, 1906)

XXI. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház felügyelői

Steltinger . . . Stettner József Stiegler Sándor . Strauss Miklós Strecsko Sámuel Stromp László Stromszky Sámuel 439, 464, 465, 467, Stuart Mária .... Stürzer Suhajda Máté . . . Sundl Sutorius Bálint 216, 226, Szabó Yiol .... Szalay Jakab .... Szálé Antal . . . Szapáry Péter . . Szász Móricz herceg Szeberényi Lajos Szécheny György Szegner Ádám . . Szegner András 164, 189 191, 196, 197, ifj. Szegner András Szegner Boldizsár . . Szegner József . 290, Szegner Károly . . . Szegner Mihály . . . Szeleczky Jakab dr. 166-169, Szeleczky János . . Szeleczky Pál .... Szelepcsény György 204-212, 215 221, 231, 237­Szenczy . . . Szenthe Bálint Szentillonay József Sziklai Ottó . . Szilágyi Dezső Szirmay Miklós . Szluha Ferencz Szomolányi . . Szuhay ... .82­T. Oldal. . . 286. . . 411. 492, 494. . . 331. . . 413. . . 488. 443, 451, 461, 471, 475, 478. . . 254-255. .... 164. . . 279-280. .... 163. 248 -250, 256, 292, 348-349. . 37 - 38. 320, 322. . . 461. . . 300. . . 59. . . 478. 234-235. 356—357. 175, 184—186. 205, 349, 351, 489, 490. .... 366. . . 184-185. 332, 333, 341. ... 366. . .108, 140. 152, 158, 165, 174, 175, 184. .... 141. .... 431. 191, 196, 197, 223—229, 230. 241, 242-293. 295, 298. . . 300. 400 -403. 495, 496. . . 488. 361-362. . . 366. . . 206. 83, 86, 89-93. Thomas 199. Thorn Illés 163. Thorn Mihály 163. Thököly Imre . . . 284, 285, 311. Tököly István 203. Thurn Mátyás 138. Thurzó György 112, 114, 119, 121, 122, 125. 126, 128, 136, 138. Thurzó Miklós . ' 112. Thurzó Szaniszló 145. Tichy Gusztáv 486. Tiefenbacher 199, 222. Timpfl János 291. Tisza Kálmán 466. Titius Dávid 206, 208, 226, 229, 237. 239, 255, 256, 273. Tolnay János 196-197. Torkos Mihály 416. Tratzl Mihály . . Trautmannsdorff Trautmannsdorf Preiner Treer András . . . Tribeisz István . . Trsztyénszky Ferencz Tschatter Kristóf Thall'mayer Mátyás . 326, 328 330. Tander György 238, 243. Tarnóczy Márton .... 274—275. Tauber Gáspár 35-36. dr. Tauscher Béla . . 475, 485, 486. Teleki Mihály 285. Tettelbach Ádám 105, 118, 119, 135. Tetzel 25, 28-32. Teutsch Tamás 401, 409. Theisz János 496. . . 196—197. . . 171, 190. grófnő . 164. 161-162, 166. .... 295. .... 478. .... 109. Tschernembl György Erasmus br. 136 Tuczentaller Kristóf Tuczentaller Mátyás Turián Fülöp . . . Tümpfel György . . U. 108. 196 -197. 35. 207—208." 15. I. Ulászló , II. Ulászló 8. Ulreich Ede 488. Unverzagt 93. Y. Yalaszky-féle hagyaték .... 409. Vattay . . 210, 217, 218, 221, 224. Yay László 362. Vay Miklós báró 466. Yárady László 299, 325. Vecsera 448. Yerancsics Antal 77. Verbőczy István 34. Vibegius János 292, 293, 299, 309, 311, 313, 337, 339, 342, 345-348. III. Vilmos 272. Vittnyédy István 189. Vittnyédy János 206, 207, 208, 214, 220, 221, 235, 236, 311. Vitzián-féle hagyaték . . . 409, 438. Vollgnad Gáspár 135. W. Walkó Gusztáv 461. Wegelin Józsua 174-177.

Next

/
Oldalképek
Tartalom