Schrödl József: A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközösség története I. rész (Pozsony, 1906)

XXI. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház felügyelői

Betűrendes névmutató. A. Abrahamides Izsák . Adamis Károly . . Adonyi György . . . VI. Adorján .... Albert herceg .... Albrecht főherceg . . Althan Mihály Frigyes Alvinczy Péter . . . Ambrus klerikus . . Ampringen János Gáspár Anderä János György . András doktor . 38 Andriaades Mihály . Antal Gábor . . . Apafi Mihály . . . Armpruster Kristóf . Armpruster Mihály Attems gróf . . . Attin György . . . Attin Mátyás . . Auer János Ernő 217, 238, 244, 123, 125, 127. 476, 494. 412-413. . . 51. . . 413. 453, 455. . . 370. . . 142. . 32-33. 204, 267. 297. 42, 55—57, «Ol . . 135. . . 488. 201, 203. 56, 61. . . 286. 451, 469, 470. . . 238. . . 409. 189, 208, 209, 211, 250, 287, 290; 291, 300, 303, 304, 311. Auer János Ferdinand .... 205. B. Bajcsy József .... Balázsfi Tamás . . . Balla Athanáz hagyatéka Ballus Pál Balogh Elemér . . . Baltik Frigyes . . . Bano-féle hagyaték Barinyay István . . Barkóczy Ferencz gróf Batthyányi Lajos Bäumler J. A, Bay Mihály Bayer Jeremias Bán Endre Bárson János . Básta .... Báthori . . . Beatrix . . . Beauharnais Jenő 371 444—445. 144, 213. . . 438. 443-445. . . 484. . . 488. . . 409. 411—412. 372—391. 369, 416. . . 487. . . 87. 177—178. 206, 216. 206, 210. . 96-97. . . 43. . . 8. . . 442. Beck Vilmos . . . Beer Frigyes Vilmos Belgiojoso .... Bender-féle hagyaték Beöthy Ödön . . . Bernhardt Simon Berényi György . . Besserer Konrád . . Bethlen Gábor . . Beythe István . . . Bégány Lénárt . . Bél Mátyás . . 308 Bieringer Keresztéty Biermann Mátyás Bilnitza Pál Bocskay István Bohus János . Bohus Sámuel Bónis Ferencz Bornemisza János 440­Bornemisza Péter Borsiczky .... Bouquoi Brandenburgi György Bucsi Imre . . . Burius János . . . Büchler Orbán Bürgler Gáspár 205, 211. 238, 250, 256, 267, 274, 287. 316, 318. Oldal 496. 401. 93. 409. -441. 35. 202, 231, 235. 105, 108, 184. 137-146. 150. ... ! 121. . . 330-331. 357—370, 489. ..... 226. 439. ! '. 430Í 443' 95-98, 107, 112. 408. 365. . . . 203, 230. 4, 42, 43, 48, 296, 330-331. . . 74. 225-226. . . 145. . 37, 44. . . 97. 274-279, 358. .... 218. C. Capricorni Sámuel Caracioli . . . Cellarius János 152, Celler Sámuel Corony Frigyes . Crudy Dániel . . Csáky Miklós gróf Csecsetka Sámuel Csiszár Ferencz . Curtius János . . Czobor Imre . . Chalupka János . 161 420 -164 422 . . 178. . . 135. 166, 175. 461, 467 . . 436. 438, 439. . . 400. 461, 465. 227—228. . . 83. 133, 162, 167. 451, 462, 464.

Next

/
Oldalképek
Tartalom