Hittrich Ödön: A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium első száz esztendejének története. Budapest 1923.

BUDAPEST, 1923 HISTÓRIA ÍMNASII BUDAPESTINENSIS AUGUSTAN^M­JNFESSIONEM AMPLECTENTIUM CtNTUM ANNORUM A BUDAPESTI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ VANGÉLIKUS FŐGIMNÁZIUM LSÖ SZÁZ ESZTENDEJÉNEK TÖRTÉNETE IRTA Dr HITTRICH ÖDÖN a főgimnázium rendes taníra és e. i. igazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalom