Geduly Henrik: Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza 1896.

VI. Közművelődés

198 GEDULY HENRIK Nem kell a nagy világ, cserébe Egy kis világot kaptam érte, S e kis világ mind, mind enyém, Megtestesült hit és remény ! Én is daloltam . . . mint varázsra Fogant meg a dal ajkamon, Édes borongós suttogása Szivből fakadt, csendes dalom ; S ha senki más nem hinne néki, Van egy, ki szózatom megérti, És ő, ez egy elég nekem : Te szentem, üdvöm, mindenem ! ! A nyiregyházi szü'etésü s irodalommal foglalkozó fér­fiak sorában megemlítendő még Andor Endre, ki Gyprián név alatt ír a „Budapesti Hírlap"-ba szívesen olvasott tárcza­czikkeket és legifj. Krúdy Gyula, ki mint a „Nagyvárad" munkatársa, majd a Fenyvessy Ferencz szerkesztésében meg­jelenő „Magyar Újság" belmunkatársa a novella-írás terén aratott sikert. * * * Művészet. Ha a közművelődés állapotát azzal a mértékkel mérnők, hogy milyen fokon áll benne a művészetek szeretete és ehez képest mennyire virágzanak benne a művészet egyes ágai, úgy Nyíregyháza \ árosáról nem valami hízelgő képet alkot­hatnánk magunknak. De hát az igazság úgy áll, hogy a művé­szetek szeretete és felkarolása nem megelőzni, de követni szokta a teljesen kiforrott közműveltséget. A művészetek egyes ágaiban ugyan már bizonyos fejlő­dési fokozatot el tudtunk érni, s ilyenek a képzőművészetek közül az építészet, a melynek különösen ujabbkori alkotásai közül számos sikerült középület képét olvasóim fénynyomat­mellékleteinken láthatják. A legtöbb középület stylszerü és monumentális kivitele egyaránt dicsérik az építkező hatóságok és testületek Ízlését, s a tervezők és vállalkozók (nagyobbára a Barzó-Vojtovits, továbbá Mehlhouse és Király czég) szorgal-

Next

/
Oldalképek
Tartalom