Dunántúli evangélikus egyházkerület névtára 1868

DUNÁNTÚLI ÁGOST. HIT VALL. EVANG. EGYHÁZKERÜLET NEVTARA. 1S6S. SOPRONBAN. NYOMATOTT ROMWALTER KÁROLYNÁL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom