Dunántúli evangélikus egyházkerület névtára 1861

Jegyek. és megrövlditcsek magyarázat» any. fk. m. n. o □ lk. sík. így. tn. up. Isz. tsz. eh. em. Yl. f. mv. egyház, magyar, német, templom, imaház, iskola, lelkész, segédlelkész, föliigyelő, tanító, utósó posta, lélekszám, tanulókszáma, egyházi, egyházmegye, világi, falu, mezőváros. iskolával,

Next

/
Oldalképek
Tartalom