Dunántúli evangélikus egyházkerület névtára 1855

A wc8'*« .V* 8ltáifo$pí »V'l .UlJ'líill Ar -r-U Jelen Névtár az 1853-dikinak csak mintegy pótlékául tekintendő; azért, a kik Egyházkerületünkéi bőveb­ben kívánnak megesmerkedni, ahoz utasíthatnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom