Dunántúli evangélikus egyházkerület névtára 1854

1 M- ÍAsfyt- L . A DUNÁNTÚLI ÁGOST. HITVALL. EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET az É8&4-dik esztendőre.----------------</VWlA^V-0$O«©$gr2S?C©i-O^AA/Vv'VW---------------­S opronban I8S4. Nyomatott Romw alter Kár ólnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom