Dunáninneni evangélikus egyházkerület névtára 1902

A D U NÁNIN N EN I ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA 1902. KIADJA A DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET. BALASSA-GYARMAT, A B.-GYARMATI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1902

Next

/
Oldalképek
Tartalom