Bányai evangélikus egyházkerület tiszti czim- és névtára 1901

A BÁNYAI ÁGOST. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET TISZTI CZIM-ÉS NÉVTÁRA 1901. ÉVBEN. ./fS? W SKSö« SZENTESEN NYOMATOTT A,,SZENTES és VIDÉKE"' KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom