Bányai evangélikus Egyházkerület területén lévő politikai községeknek anyaegyházakhoz, missiói körökhoz való beosztása 1899

területén lévő politikai községeknek anyae g‘ y h ázakhoz, illetve missiói körökhöz való BEOSZTÁSA. KECSKEMÉTEN. NYOMATOTT TÓTJT LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899. Bányai ág. hitv. ev. Egyházkerület

Next

/
Oldalképek
Tartalom