Bányai evangélikus egyházkerület névtára 1861

Bányai egyházkerület. Superintendens: Székács József Pesten. Kerületi felügyeli): Desewffy Ottó Vanyarczon, up. Szirák. Egyházi főjegyző: Torkos Ká­roly Orosházán. Világi főjegyző: Tatay Pál Pesten. Pénztárnok: Puchs Gusztáv Pesten. I. Bács Szerémi egyházmegye Esperes : Tessényi János Torzsán; Felügyelő: Görgey István Pesten, Józseftér 4. szám. Alesperes: Jeszenszky György Kiszácson. Jegyző: Weber András Ujpazuán. Pénztárnok: Stúr Dániel Kuczu- rán. Dékánok: Róth Károly Overbászon, Tessényi Károly Lalityon, Jeszenszky Károly O-Pazuán. Ozvegy-árvaintézeti gondnok: Bisz- terszky János O-Kéren. 1. Baja n. tsz. 14, lsz. 139, Így. Jankovácz 12. L. Greifeneg Boldizsár F. Dr. Fiala Gyula T. Gerhard Menyhért. 2. Baj sa t. up. Topolya, tsz. 105, lsz. 1189. L. Babilon Lajos T. Wrablicza Dániel. 3. Bulkesz n. up. Újvidék, tsz. 480, lsz. 2891. L. Spannagel József. T, Hammel Dani, Krutschnitt Dani, Röder Henrik. 4. Cservenkan. tsz. 917, lsz. 5161. Így. Ó- és Uj-Szivácz 153. Kula 31. L. Quirsfeld Ferdinand, F. Hoffmann Lajos, si. Unger Vilmos T. Hammel György, Krutschnitt Péter, Heintz János, Roth Henr. 5. Feketehegy n. up. Kishegyes, tsz. 130, lsz. 744. L. Hamel Ferdin. T. Burg Károly. 6. Glozsán tn. up. Ó-Kér, tsz. 251, lsz. 2449, Így. Begecs 126, Cséb 173, Bánostor 42, Vizity 24. L. Sztehlo Józs. T. Rohonyi Férd. Kubányi János. 7. Járek n. up. Temerin, tsz. 419 lsz. 2371. Így. Kacs g 388, Gospodincze, Nádalj, Józseífalva, Kovil, Szentiván, Csurog, Georgieva, Tittel, Temerin 258. L. Korossy János, T. Staud Péter és Fábri Pál az anyában, Heincz Lajos Kacson. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom