Bányai evangélikus egyházkerület névtára 1861

n­A BÁNYAI Á(í. HITV, EVANíi. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA. Ára 30 kr. A nt. esperes urak által eladandó példányok árának két harmada a keblökbeli özvegyárva-intézet számára, a harmadik harmad a nyomta­tási költségek fedezésére fordítandó. PEST. NYOMATOTT WODIANER F.-NÉL. 1861.

Next

/
Oldalképek
Tartalom