Evangélikus keresztyén egyházegyetem névtára (Győr, 1940)

Tiszai egyházkerület

2, Biharmegyéből a derecskei j. 8 községe 32 lélekkel, Berettyó­újfalu 63, Biharkeresztes 16, Monostorpályi 3, Nagybajom 7, Tanyákon, falvakban kb. 120, összesen 2098. Tsz. 84. 2. DÉLSZABOLCSI egyh.-k. Szabolcs m, nagykállói, nyír­bátori és nyirbogdányi j, ph., tá, te, vá, ma, keletk. 1935. (Nyíregyháza egyh. szórványa volt), anyak. a geszterédi és ér­pataki leányegyh. 1808. óta. — Tel.: 106. L. Tarján Béla, Megyer Lajos. F. Margócsy Emil c. kir. főig. Nyíregyháza. Mf. Dr. Vác Elemér főlevélt. Nyíregyháza. Lsz. fgyben : Borbánya, Kálmánháza, Nagykállói tanyai gyü­lekezet, Nyirszőllős, Nagykálló, Nyírbátor, Oros, Érpatak, Gesz­teréd, Üjfehértó = 2500; szhben: Kótaj, Nyirpazony, Nagy­halász, Balkány, Kállósemjén, Nyirkércs, Nyirbakta, Nyirtura, Nyírbogát, ófehértó, Bököny, Nyiradony, Szakoly, Biri, Nyir­gelse, Nyiracsád, Apagy, Vaja, Őr, Rohod = 400, összesen 2900. Tsz. 348. 3. KÁRPÁTALJAI missziói körzet. Területe: Munkács,Bereg­szász, beregszászi, mezőkassonyi, irsavai, nagyszőllősi, huszti, dolhai, volóci, rahói, teresvai, nagybocskói, técsői j, Kárpátalja. Központ: Munkács, ma, keletk. és anyak. 1939. L. Korén Emil m. sl. F. Molnár József mérn, Munkács. Lsz. Munkács 124, Beregszász 62, Beregleányfalva 3, Bor­csava 3, Bulcsu 1, Dolha 3, Dombó 1, Hedrepuszta 1, Huszt 5, Királymező 1, Királyháza 4, Kisdobrony 1, Kőrösmező 2, Mező­kaszony 2, Nagymuzsaly 12, Nagyszőllős 11, Rahó 3, Taracköz 2, Técső 5, összesen 246. Tsz. 44. 4. KISVÁRDA. Szabolcs m, kisvárdai j, ph, tá, te, vá, ma, keletk. 1926, anyak. 1929. L. Csákó Gyula, Kovács István m. sl. F. Üresedésben. Lsz. agyben 72; fgyben: Olcsva 116, Mátészalka 46; szhben: Kisvárdai j. Ajak 1, Anarcs 6, Dombrád 5, Döge 4, Fényeslitke 2, Gyulaháza 9, Jéke 2, Kékese 2, Komoró 4, Nyírkárász 1, Nyír­tass 5, Pap 2, Pátroha 6, Rétközberencs 7, Szabolcsbáka 2, Sza­bolcsveresmart —, Tiszakanyár 1, Nyirbaktai j. Apagy 17, Bese­nyőd 1, Laskod 1, Levelek 2, Baktalórántháza 11, Magy 2, Nyir­ibrony 1, Nyirjákó —, Nyirkércs 22, Nyirmada 7, ófehértó 7, Őr 8, Petneháza —, Pusztadobos 2, Ramocsaháza —, Rohod 3, Vaja 4, Nyirbogdányi j. Berkesz —, Beszterec 6, Demecser 18, Gégény 31, Kék 18, Kemecse 102, Nyirbogdány 18, Nyirtét 2,

Next

/
Oldalképek
Tartalom