Bányakerületi helységnévtár 1937. november 1. (Budapest, 1937)

MELLÉKLET A Bányai evangélikus egyházkerület 1937. október 7-iki közgyűlésének jegyzőkönyvéhez. BÁNYAKERÜLETI HELYSÉGNÉVTÁR 1937 NOVEMBER 1. Az evangélikus lakosság megoszlása a kerület területén egyházmegyénkint és egyházközségenkint csoportosítva. Részletes kimutatás, különös tekin­tettel a szórványban és külterületen élő lakosságra. Az 1930. évi nép­számlálási adatok alapján. BUDAPEST, 1937 BETHLEN GABOR IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom