Az ág. hitv. ev. egyház Egyetemes Névtára 1913.

Münnich Kálmán okpv., szepesvárosi, Igló (1898). Lehoczky Miklós vm. árvsz. elnök, árvái, Lestin (1904). Medveczky Sándor kir. közjző, kishonti, Rimaszombat (1909). Burján József dr. orvos, lip­tói, Rózsahegy (1911). Kubinyi Géza okpv. gömöri (1910). Lersch Kornél ügyv. tátraaljai, Szepesszombat (1906). A sárosi betöltetlen. I. Árvái egyházmegye. (1606.) A) Tisztviselők. Esperes: Nóvák S. Pál 1. Alsókubin. Alesperes: Hrobon János 1. Isztebne, up. Árvanagyfalu Felügyelő: királylehotai Lehoczky Miklós árvsz. ülnök, fdb. Lestin, up. Felsőkubin. Másodfeliigyelö : Pivkó Vladimir dr. ügyv. Alsókubin. Jegyzők: Devecka András 1. Jászenova. Obrczián János dr. árvsz. Jző. Alsókubin. Ügyész : Pivkó Vladimir dr. ügyv. Alsókubin. Levéltáros : Balló Gyula tó. Alsókubin. Pénztárnok : Balló Gyula tó. Alsókubin. Ellenőr: Devecka András 1. Jaszenova, up. Felsőkubin. Körlelkész : Hrobon János 1. Isztebne, up. Árvanagyfalu. B) Bizottságok. 1. Számvevőszék. Ein : Huszka Sámuel 1. Zsaskó, up. Pár­nicza. Bújnák Andor pü. számtano. Alsókubin. Tgk: Styk Aurél tkp. főkönyvelő, Alsókubin. Vávra János tó. Jaszenova, up. Felső­kubin. Kmet György ny. tó. Árvanagyfalu. 2. Tanügyi bizottság. Ein: Nóvák S. Pál főesp., Lehoczky Miklós felügy. Tgk : az ehm. jző., a körlelkész. Devecka András 1. Jaszenova. Sasko István 1. Lestin. Id. Diezka János. Vávra János tó. Jaszenova. Ballo Gyula tó. Alsókubin. 3. Törvényszék. Ein: az ehm. elnökség. Tgk: Hrobon János 1. Isztebne. Devecka András 1. Jaszenova. Sasko István 1. Lestin. Huszka Sámuel 1. Zsaskó. izsébfalvi Lavoita Kornél ny. trvsz. biró, Alsókubin. iglói Szontágh Szaniszló ny. táblai biró, Alsókubin. pa­cséri Csillaghy István vm. főjző. Isztebne, up. Árvanagyfalu. Obr­czián János árvsz. jző. Alsókubin. Vávra János tó. Jaszenova, up. Felsőkubin. Ballo Gyula tó. Alsókubin. Jző : felsőkubini Országh Jaroszláv vm. hiv. Alsókubin. C) Önálló szervezetű egyházmegyei intézmények. 1. Egyházmegyei papi nyugdíjintézet. Ein: a főesp. és feliigy. Tgk : a leikészek (5 tag). Feliigy.-biz. : Csillaghy István, id. Diezka János. Kezelője: Sasko István 1. Lestin.

Next

/
Oldalképek
Tartalom