A magyarországi ág. hitv. evang. keresztény egyház névtára 1903. (Sopron, 1903)

ô • (evr. 5, k. 24, izr 8 = 358), Palást 78 (k. 1476, izr. 25 = 1579), Felső-, Közép- és Kistúr 38, Alsórakoncza 7 = 731. Tsz. 52, mv. 1 = 53. 20. Felsöteiény. Ipolysági j., Hont m., up. Gyűgy, ut. Teszér, t, keletk. 1610, anyak. 1783. El. isk. 1 tnval az agyben. L. Koricsánszky Pái. F. Ivánka László nagybirtokos, Felsőszemeréden (up. Gyerk). T. Elein Mihály. Vt. Ipolyságon Timkó György, balassa­gyarmati slelkész. Lsz. Felsőterény • 263 (evr. 10, k. 77, izr. 7 = 357), Ipolyság (missziói kör) 150 (evr. 87, k. 2952, gk. 2, izr. 529 = 3720), Alsőterény 133 (k. 92, izr. 11 = 236), Mere 84 (evr. 55, izr. 8 .=. 147), Gyűgy 69 (evr. 2, k. 56, izr. 7 = 134), Horváti 20, Szalatnya 12, Tompa 7, Gyerk 3 = 741. Tsz. 62, mv. 16 78. 21. Hodrusbánya. Selmeczbánya thjv. területén, up., ut. Selmeczbánya, tm., keletk. a reformáezió korában, anyak 1820. El. isk. 1 — 1 tnval az agyben és Irtványos lgyben. (Újbányán állami isk ) L Adamovits Sámuel. F. Réz Géza bányamérnök helyben. T. Keviczky Aurél az agyben, Reguli Mihály Irtványoson. Vt. Újbányán Ploy Irén állami isk. tanítónő. Lsz. Hodrusbánya* <5 [ j 284, Irtványos (Bars m.) 5 • 125 (k, 297 = 422), Újbánya (Bars m.) 76 (evr. 2, k 4450, izr. 75 = 4603), Magaslak 42 ; Bars m -ben: Zsarnócza 47, Alsóhámor 9, Rudnó 8, Garamrév 7, Geletnek 6, FelsŐhámor 4, Gyertyánfaélesmart 2, Szénásfalu 2, Magasmart 1 = 613. Tsz. 69, mv. 5 = 74. 22. Hontsomos. Korponai j., Hont m , up. Csábrág­varbók, ut. Korpona, t., keletk. 1668, anyak. 1728. El. isk. 1 — 1 tnval az agyben és Csábrágvarbók lgyben. L. Blaskovics Miliduch. F. Királylehotai Lehotszky Gusztáv ügyvéd, Korponán (ph.). T. Maszny Pál az agyben, Bertók János Csábrágvarbók on. Lsz. Hontsomos • 323 (k. 37, izr. 6 == 366), Csábrág­varbók ó • 233 (evr. 1, k. 129. izr. 10 = 373) == 556. 23. Kiscsalomia. Nagycsalomiai j., Hont m., up. és ut., Balassagyarmat, tm., keletk. 1696, anyak. 1721. El. isk. 1 — 1 tnval az agyben és Ipolyvecze lgyben. L. Seffarovszky János. * L. a Selmeczbánya I (27. sz.)-re vonatkozó jegyzetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom