A tiszai ágost. hitv. evangy. egyházkerület névtára 1899. (Miskolc, 1900)

Egyház egyetem jogköre, közgyűlése

EGYHÁZ-EGYETEM. A magyarhoni ág. hitv. evangy. keresztyén egyház jogköre kiterjed „a magyar állam területén levő összes polgári községek"-re (Alkotmány 27. §.), mely „összes községek területi, népességi és köz­lekedési viszonyokra való tekintettel, az illető egyház­kerületek által anya-egyházakba s ott, ahol annak szük­sége fennforog, missio i körökbe osztatnak be". (Alkotmány 27. §.) Az alakított egyházközségeknek és missiói köröknek egyházmegyékbe beosztásához, az egyházmegyék területi viszonyainak megváltoztatásához, valamint uj egyház­megyék alakításához, az érdekelt egyházközségek és egyházmegyék meghallgatása után, az egyházkerületi és egyetemes közgyűlés jóváhagyása szükséges. (Alkot-, mány 80. §.) Az egyházkerületek uj beosztása, az érdekelt egyház­kerület és az egyetemes közgyűlés meghallgatásával, a zsinatnak, — egyes egyházközségnek vagy egyházmegyé­nek más egyházkerületbe való csatolása, az egyetemes közgyűlésnek jogkörébe tartozik. (Alkotmány 108. §.) Egyház-egyetem. Az összes egyházkerületeknek egyházi kormányzat, közigazgatás és rendtartás végett legfelsőbb hatósággá való egj-esülése alkotja az egyház-egyetemet. (Alkot­mány 144. §.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom