Ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes névtára 1880. (Budapest, 1880)

Jegyek s rövidítések magyarázata. ô templom. • iskola. F. felügyelő. L. lelkész. Sl. segédlelkész. T. tanitó. St. segédtanitó. Lsz. lélekszám. Tsz. tanulók száma, m. magyar, n. némt. t. tót. ph. postahely. th. távirdahely. up. utolsó posta ut. utolsó távirda Keletk. keletkezett. Anyák, anyakönyvei vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom