A Dunántúli Ág. Hitvall. Evang. Egyházkerület névtára 1865. évben. Győr 1865.

Jegyek és megrövidítések magyarázata: any. anya- | i , fk:, tiók- } e^ há z> m. magyar n. német t. tót v. vend O templom, imaház iskolával, Q iskola, lk. lelkész, slk. segédlelkész, fgy. felügyelő, tn. tanitó, up. utósó posta, lsz. lélekszám, tsz. tanulószám, ehk. egyházkerületi, em. egyházmegye, eh. egyházi, vl. világi, f. falu, rav, mezőváros. IW* Altalános egyformaság és ennélfogva a könnyebb eligazodhatás kedveért megj egyeztetik, hogy az~esperességi gyülekezetek névsoránál a betűrend mindig az először kimon­dott hanghoz alkalmazkodik, péld. Bakony-Szent-László sem az S, sem az L, hanem a B, Felső-Petrócz nem a P, hanem az F betű alatt keresendő; — Nagy-Baráti az N betű alatt. '30. OGO ajkú,

Next

/
Oldalképek
Tartalom