Anales 1794. 2/2. b szám - Noui ecclesiastico-scholastici annales euangelicorum August. et Helueticae Confessionis in Monarchia Austriaca. 2. cursus annui tom 2. anni 1794. Trimestre 2. (Besztercebánya 1794. – B-variáns)

fticorum (mutationes ftationum perperam vocant, ) mentionem fafturi, de eo, qua quis die, ecclefiae 'vel fcholas vale­dixerit ? qua munus recens adeptum au­fpicatus fit ? quis & quando ei fuccef­ferit ? aliisque rebus huc idonee fpe&an­tibus, nos uberius & bona fide reddent certiores» E re etiam nobis videtur, vitse curicula bonae fpei iuuenum virorum, quibus munus facrum defertur, breuiter defcribere, Bonae enim eximiorum viro­rum famae ftudiofiffimi fumus, & vel hoc ipfo honore, quem iis in annalibus tri­buimus, eos ad amplificanda bonarum literarum ftudia, quibus ornandis nati fa­£Uque funt, excitare volumus. Colen­darum certe literarum occafio, eft nemi­ni opportunior ea, qua religionis do&ores, cumprimis minoribus ccetibus inftituendis praefe&i, oppido gaudent, Imo do£lo­res, quales omnes ac finguli facrorum miniftri funt, & efle debent, do^los omnino efle oportet. Ceterum non {ine dolore meminimus, incuria correftoris Sulzeriani quam plu­rimas mendas Typographicas in libellos prioris curfus annui fubrepfiffe, ita qui­dem

Next

/
Oldalképek
Tartalom