Geduly Lajos: Evangéliumi keresztény vallástan - A népiskolák felsőbb s a középiskolák alsóbb osztályai számára, ugyszintén ismétlősöknek s konfirmandusoknak (Ujpest, 1898)

Szeretett nagybátyjának nagytiszteletü Geduly Elek Ferencz evang. lelkész úrnak a ozczzó. mélij fiáldja o tisztelete jeliül

Next

/
Oldalképek
Tartalom