Keresztyén énekes könyv. Kiad. az Ágostai vallástételt tartó evangelikusok dunántúli Superintendencziája. 3. jav. kiadás (Pest, 1869)

\ · . 1 •» Ss^. s Keresztyén mely alkalmatos igazságokkal és némely régi énekek lielyett ujakkal joBÍitva készíttetett és kibocsáttatott Ágostai vallástételt tartó evan­gélikusok dunántúli Superinten­dencziája által. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, halála és Jeruzsálem veszedelmének leírásával. III. javított kiadite. Pesten , 1860. Nyomatja s kiadja Bucsánszky Alajo (Ősz - utcza 20.· sz.) ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom