Keresztyén énekes könyv. Kiad. a nagy-győri ágostai hitvallást követő evang. gyülekezet. 9. kiadás (Győr, 1903)

KERESZTYÉN ÉNEKES KÖNYV MELYET MAGÁNOS ÁHÍTATOSSÁGRA SZOLGÁLÓ NÉHÁNY IMÁDSÁGGAL EGYÜTT SZERZETT ÉS KIADOTT A NAGY-GYŐRI ÁGOSTAI HITVALLÁST KÖVETŐ EVANG. GYÜLEKEZET. Kilenczedik kiadás. Ml 1 >. ** GYŐR, „PANNONIA"-KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalom