Karsay Sándor – Czékus István: Agenda I. (Budapest, 1889)

Tartalom

IV. Esketések módja. Lap 1. Első beszéd 82 2. Második beszéd 88 3. Idősbek esketése 94 4. Vegyes házasok esketése 97 5. Ötvenéves házasok megáldatásának módja 100 6. Törvénytelenül együttélő jegyesek összeadása 105 7. Menyasszonyi avatás 108 8. Esketési alapigék 111 V. A gyónás és az Úr szent vacsorájának kiszolgáltatása. 1. Első beszéd 112 2. Második beszéd 119 3. Harmadik beszéd 125 4. Erőtlenek vagy öregek házi gyóntatása, kik a nyilvános gyó­náson meg hem jelenhetnek 129 5. Betegek gyóntatása, első beszéd 132 Betegek gyóntatása, második beszéd 136 6. Betegek vigasztalása 138 7. Beteg előtt mondandó imák, 1—4 143 8. Súlyos beteg fölött hozzátartozóival mondandó ima . . . 143 9. Haldoklókért a rokonokkal mondandó ima 144 10. Gyónási és úrvacsorai alapigék 145 VI. Rabok körűi való lelkipásztori gondoskodás. I. Babok gyóntatása 147 II. Halálra itélt gonosztevő gyóntatása 153 III. Gyermekgyilkos anya gyóntatása 156 IV. Vigasztalás a rab kivitelekor 158 V. Vigasztalás a vesztőhelyen 160 VI. Babok gyóntatása vagy vigasztalásánál használható alapigék 161

Next

/
Oldalképek
Tartalom