Szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetéről. Budapest 1943.

SZABÁLYRENDELET AMAGYAR0R8ZAGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM NVUGDIJIHTÉZETERÓL. ­h MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS 1943. ÉVI JANUÁR HÓ 1-IKI HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYAROR­SZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM 1 942. ÉVI NOVEMBER HÓ 20-ÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉ­SE 75. JEGYZŐKÖNYVI PONTBAN FOGLALT HA­TÁROZATÁVAL. A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem hivatalos Kiadványa. BUDAPEST, 1 943.

Next

/
Oldalképek
Tartalom