Szabályrendelet az egyetemes presbitérium hatásköréről és működéséről. Budapest 1943.

r SZABÁLYRENDELET AZ EGYETEMES PRESBITÉRIUM HATÁSKÖRÉRŐL és MŰKÖDÉSÉRŐL MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNALI HA­TÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYAR­ORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYE­TEM BUDAPESTEN, 1942. ÉVI NOV. HÖ 20-ÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSE 7. JEGY­ZŐKÖNYVI PONTBAN FOGLALT HATÁ­ROZATÁVAL. A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem hivatalos kiadványa. BUDAPEST. 194 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom