A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem alapítványi szabályrendelete. Budapest 1943.

Á Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem ALAPÍTVÁNYI SZABÁLYRENDELETE - A ) ' > /•; > MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS 1943. ÉVI JANUÁR HO l-l HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MA­GYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYE­TEM 1942. ÉVI NOV. HÓ 20-ÁN TARTOTT KÖZ­GYŰLÉSE 8. JEGYZŐKÖNYVI PONTBAN FOG­LALT HATÁROZATÁVAL. A; magyarországi Evangélikus Egyhâzegyetem hivatalos kiadványa. BUDAPEST, 194 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom