A … Evangélikus Nőegylet alapszabályai. Győr [é. n.]

a Evangélikus Nőegylet alapszabályai I. FEJEZET. 1. Az egyesület címe: 2. Székhelye: . . . 3. Működési területe: egyházközség területe. Evangélikus Nőegylet. 4. Hivatalos nyelve: magyar. 5. Az egyesület pecsétje: Az egyesület neve és alakulási éve kör alakban. 6. Az egyesület jelvénye: Luther rózsa, felső részén az egyesület neve. A evangélikus egyházközség területén lakó evangélikus vallású nőket olyan közösségbe gyűjteni, amely öntudatos és tervszerű munkával ébresztgeti és erősíti az evangéliomi hitet, az evan­gélikus egyházi öntudatot, a magyar hazafias lelkületet, segíti tagjait női hivatásuk tiszta megismerésére és beilleszti őket a gyülekezet és egyház­társadalom életébe, valamint a nemzeti megújhodás munkájába. Az egyesület céljainak elérésére hetenként meghatározott napon össze­jöveteleket tart, melyeken a tagok a lelkész vezetésével együttesen olvassák a Bibliát, bibliai eszmecseréket folytatnak, megismerkednek a hitvallási iratok tartalmával, egyházi énekeinkkel és megtanulják, hogy életüknek imádságos életté kell válni. Vallásos és hazafias ünnepségeket rendez. Gondoskodik a gyülekezet szegényeiről. Kézimunka-órákat tart és kiállításokat rendez. 2. §. Az egyesület jogi helyzete. Az egyesület önálló szervezettel működik és a . . . evangélikus egyházközség felügyelete és oltalma alatt áll. 3. §. Az egyesület célja. 4. §• A kitűzött cél elérésére szolgáló eszközök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom