Mikler Károly – Kemény Lajos szerk.: Egyházi törvények gyűjteménye 1934-1937

t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT ORSZÁGOS ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON ALKOTOTT TÖRVÉNYEK HATÁLYBAN MARADT RENDELKEZÉSEINEK GYŰJTEMÉNYE HIVATALOS KIADÁS az 1934— 1937. évi zsinat utasítására a Magyarországi Evangélikus Egyház 1938. évi egyetemes közgyűlésének 11. sz. jegyzőkönyvi határozata alapján* * Az 1891—1894. évi zsinati törvények (Egyházi Alkotmány] hatályban maradt rendelkezései az 1934—1937. évi zsinat egyes törvényeibe tartalmi vonatkozásaik figyelembevételével akként iktattattak be, hogy az Egyházi Alkotmány megfelelő §-ának számát zárójelben tüntetik fel és szem­léltetés okából az új törvények betűitől eltérő betűkkel nyomattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom