Utasítás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak az állami tanterv keretében az evangélikus középfokú iskolákban való ápolására. Mezőtúr 1927.

UTflSITflS H UflLLrtSOSSAQRflK ÉS AZ EUARSÉLIKUS ÖnTUDflTOflK AZ rililiflíIZI TflRTERÜ KERE­TÉBEO AZ EUflnfíÉLIKUS KÖZÉPFOKÚ ISKO­8 8 8 LÄKBflR UflLÓ ÄPOLtfSrtRfl. 8 8 8 Nyomatott Borbély Gyula könyvnyomdájában, Mezőtúr. 1927. P <3

Next

/
Oldalképek
Tartalom